uitvoerende productie

Bij de uitvoerende productie realiseren we de uitvoering van het project of evenement en coördineren we het proces. We nemen daarbij verantwoordelijkheid voor alle uitvoerende aspecten die van belang zijn. We coördineren de promotie, communicatie en marketing en sturen het team aan dat zich bezighoudt met techniek, programmering en medewerkers. We zien toe op planning en looptijd, locaties, publiciteit, budgetbewaking en behalen van resultaten.