productie

Wij kunnen je ondersteunen bij het verwezenlijken van de doelstellingen van een project, binnen een bepaalde tijd en budget. Of het nu een cultureel project of evenement betreft, voor zaken als organisatieprogrammering, vergunningaanvraag, subsidie, publiciteit en het vinden van personeel voor bijvoorbeeld techniek, artiestenbegeleiding, bar en beveiliging kun je een beroep op ons doen.

In de pre-productie fase kunnen we je ondersteunen bij brainstorm, subsidieaanvraag, planning, promotieplan, begroting en samenstellen team. Tijdens de productie-fase werken we aan werving, programmering, faciliteiten, locatie, promotie en houden we toezicht op de begroting.  De post-productie bestaat uit evaluatie, financiële afronding en verantwoording en verslaglegging.